มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิการกุศลตาคลี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจทันตกรรม ณ ที่ทาการมูลนิธิการกุศลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิการกุศลตาคลี คุณวรากร ศรีภพ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ โรงพยาบาลตาคลี, แพทย์จีนจาก สมอทองคลีนิค จ.เพชรบูรณ์ และแพทย์จีนจาก รณกรคลีนิค จ.นครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวาน วัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตา แจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และกิจรรมนันทนาการต่างๆ โดยมีคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมมด้วยคุณซุ่งอัง แซ่เอี้ย หัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมอุปถัมภ์ และทีมแพทย์จีนจากโรงพยาบาลเทียนฟ้านาโดย แพทย์จีนจินตนา กรุณานนท์, แพทย์จีนพัชริ์นรี ชนวรางกรู แพทย์ประจาคลีนิค กรุงไทยคลีนิค เวชกรรม ร่วมเดินทางพร้อมจัดกิจกรรมตรวจอายุรกรรม(แมะ), ฝั่งเข็ม ในครั้งนี้ด้วย และคุณอภิชญา เกตุยั่งยืนวงศ์ นักศึกษาแพทย์ ปี 5 รพ.ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมลงตรวจผู้ป่วยด้วย ณ ที่ทาการมูลนิธิการกุศลตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

01092019_111.jpg 01092019_113.jpg 01092019_118.jpg

01092019_120.jpg 01092019_121.jpg 01092019_124.jpg

01092019_125.jpg 01092019_127.jpg 01092019_135.jpg

01092019_137.jpg 01092019_140.jpg 01092019_143.jpg

01092019_146.jpg 01092019_147.jpg 01092019_149.jpg

01092019_151.jpg 01092019_156.jpg 01092019_157.jpg

01092019_158.jpg 01092019_159.jpg 01092019_163.jpg