เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ กำหนดให้แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือพยาบาลขั้นพื้นฐาน" สำหรับพนักงานมูลนิธิฯ จำนวน 120 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ (ประจำสำนักงาน) ของมูลนิธิฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้ทันเวลา โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

11092019_121.jpg 11092019_185.jpg 11092019_435.jpg

11092019_439.jpg 11092019_442.jpg 11092019_443.jpg

11092019_447.jpg 11092019_455.jpg 11092019_460.jpg

11092019_481.jpg 11092019_486.jpg 11092019_487.jpg

11092019_504.jpg 11092019_507.jpg 11092019_514.jpg

11092019_567.jpg 11092019_568.jpg