วันนี้ (13 กันยายน 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร พร้อมด้วยคุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ นำเครื่องนอน (บริจาคโดยคุณได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์ อาหารสำหรับสัตว์(สุนัขและแมว) ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ บ้านไร่เหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี