Pin It

       วันที่ 15 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร นำอาหารกล่อง จำนวน 600 กล่องที่ประกอบจากโรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภค ออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหาดคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลฯ จำนวน 300 กล่อง เครื่องอุปโภคบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน 100 ชุด และที่บ้านเดื่อโดน อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 300 กล่อง เครื่องอุปโภคบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน 500 ชุด ในการนี้ ได้นำผู้ป่วยติดเตียงที่อพยพออกจากที่พักอาศํยในช่วงน้ำขึ้นสูงกลับสู่ที่พักอาศัยเดิม เนื่องจากบริเวณนั้นมีปริมาณน้ำลดลงแล้ว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ยังคงนำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All