วันที่ 15 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร นำอาหารกล่อง จำนวน 600 กล่องที่ประกอบจากโรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภค ออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหาดคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลฯ จำนวน 300 กล่อง เครื่องอุปโภคบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน 100 ชุด และที่บ้านเดื่อโดน อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 300 กล่อง เครื่องอุปโภคบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน 500 ชุด ในการนี้ ได้นำผู้ป่วยติดเตียงที่อพยพออกจากที่พักอาศํยในช่วงน้ำขึ้นสูงกลับสู่ที่พักอาศัยเดิม เนื่องจากบริเวณนั้นมีปริมาณน้ำลดลงแล้ว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ยังคงนำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

15092019_111.jpg 15092019_112.jpg 15092019_113.jpg

15092019_114.jpg 15092019_115.jpg 15092019_116.jpg

15092019_117.jpg 15092019_118.jpg 15092019_119.jpg

15092019_120.jpg 15092019_121.jpg 15092019_122.jpg

15092019_123.jpg 15092019_124.jpg 15092019_125.jpg

15092019_126.jpg 15092019_127.jpg 15092019_128.jpg

15092019_129.jpg 15092019_130.jpg 15092019_131.jpg

15092019_132.jpg 15092019_133.jpg 15092019_134.jpg

15092019_135.jpg 15092019_136.jpg 15092019_137.jpg

15092019_138.jpg 15092019_139.jpg 15092019_140.jpg

15092019_141.jpg 15092019_142.jpg 15092019_143.jpg

15092019_144.jpg 15092019_145.jpg 15092019_146.jpg

15092019_147.jpg 15092019_148.jpg 15092019_149.jpg

15092019_150.jpg 15092019_151.jpg 15092019_152.jpg

15092019_153.jpg 15092019_154.jpg 15092019_155.jpg

15092019_156.jpg