มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 213 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา

Pin It

        วันที่ 15 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 213 โดยอาจารย์กิตติ เหมะสิขัณฑกะ นักวิชาการการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก ตรวจวัดสายตา แจกจ่ายแว่นสายตา ตรวจวัดความดัน มะเร็งเต้านม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โีรงเรียนดรุณรัตน์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All