Pin It

          วันที่ 20 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน 1,700 ชุด ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวน 20,000 บาท รวมงบประมาณเป็นเงินจำนวน 615,000 บาท โดยมี มูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์ (จีไผ่เกาะ) และ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All