Pin It

        วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการอุทกภัย "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ณ วัดสุทัศน์ บ้านท่าเสียง ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 800ชุด และที่ตำบลดอนโอ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 700 ชุด โดยมีประธานมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล(อิกลักเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมมอบ

       โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดแก่ผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานรวม 9 จังหวัด คิดมูลค่าเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All