Pin It

          วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR & AED) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All