Pin It

         28 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จำนวน 2,000 ชุด อ.เมือง จำนวน 2,400 ชุด และใน อ.เขื่องใน 1,400 ชุด จ.อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 6,000 ชุด ในโครงการ "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" รวมงบประมาณเป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท โดยมีมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) ร่วมกับมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าจ.อุบลฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมมอบ

         โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดแก่ผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานรวม 9 จังหวัด คิดมูลค่าเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

        เมื่อเกิดอุทกภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมเรือท้องแบน และ โรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารกล่อง พร้อมถุงยังชีพ นำแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น หลังจากนั้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จะฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยแจกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รายละ 20,000 บาท ทั้งนี้ หากมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ญาติของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418 ต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All