Pin It

     วันที่ 30 กันยายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรม(ภายนอก) หลักสูตร การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้แก่พนักงานบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ อาคารอมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All