Pin It

       วันนี้ (26 ตุลาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง หน้าโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน และหน้าโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 3 หลัง ให้เยาวชนและผู้ใช้รถใช้ถนนได้หลบแดดหลบฝน และเป็นสาธารณประโยชน์ประชาชนต่อไป โดยมีคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี และทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี

นอกจากนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีมอบแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการบริโภคในช่วงภัยแล้ง ณ บริเวณวัดเขาลูกช้าง อำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี

รวมมูลค่าการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและแท็งก์น้ำเพื่อการบริโภคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวอุทัยธานีในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 537,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All