แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน จ.สระบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

Pin It

     วันที่ 27 ตุลาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็ก แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคุณวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน จ.สระบุรี และคณะกรรมการฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจโรคทันตกรรม ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตา บริการตัดผม ให้แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชน โดยมีดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ร่วมออกหน่วย ณ ศาลาประชาคมสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี


.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All