Pin It

      วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อประกอบอาชีพช่างเชื่อม และอาชีพค้าขาย (อาหารตามสั่ง) รวม 15 รายการ โดยมีคุณบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคุณอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคุณวรรณา ลิ่มพาณิชย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All