Pin It

      1 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Basic CPR & AED) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร และให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช้วยพื้นคืนชีพฯ และการใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม พน้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All