Pin It

       วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ที่ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 2 ครัวเรือน รวมวัสดุอุปกรณ์ ทั้งสิ้น 16 รายการ ให้มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาชุมชน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ลดปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

       โดยมีคุณชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วยคุณวรรณา ลิ่มพาณิชย์ รก.ผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาชุมชน, คุณเสฎฐศักดิ์ ยุทธเศรษฐศิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก และคุณสุภาพ นวลศรี พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก ร่วมในพิธีมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All