Pin It

         14 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ หลักสูตรที่ใช้อบรม ได้แก่ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ การช่วยเหลือกรณีสิ่งแปลกปลอมติดทางเดินหายใจทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การดาม ฯลฯ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All