วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯและทายาท ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ, คณะกรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึีง ร่วมในพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ โดยมี ทายาท ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิ สมาคม แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากนั้นทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จัดพิธีสดุดีเกียรติคุณท่านผ่านละครเพลงอัตชีวประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มฉก

24112019_111.jpg 24112019_113.jpg 24112019_114.jpg

24112019_115.jpg 24112019_116.jpg 24112019_117.jpg

24112019_118.jpg 24112019_122.jpg 24112019_125.jpg

24112019_126.jpg 24112019_129.jpg 24112019_134.jpg

24112019_136.jpg 24112019_150.jpg 24112019_151.jpg

24112019_152.jpg 24112019_159.jpg 24112019_165.jpg

24112019_166.jpg 24112019_170.jpg 24112019_171.jpg