Pin It

     วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 90/15 ม.2 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจิรวัฒน์ เกตุยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All