Pin It

1 วิธีจอดรถให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการจอดรถริมข้างทาง โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้น - ลงสะพาน ถนนที่มีไหล่ทางแคบหรือมีลักษณะเป็นคอขวด ทางแยก ทางม้าลายและปากซอยทางเข้า - ออก

 

2 วิธีจอดรถให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ หากต้องจอดแวะซื้อของริมข้างทาง ผู้ขับขี่ควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า หรือจอดซื้อของในจุดที่มีที่จอดรถไว้เท่านั้น

3 วิธีจอดรถให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถจอดเสีย ประสบอุบัติเหตุหรือจำเป็นต้องจอดรถริมข้างทาง ควรจอดรถให้ชิดไหล่ทางมากที่สุด พร้อมเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

4 วิธีจอดรถให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ กรณีผู้ขับขี่มีอาการง่วงนอน ให้นำรถไปจอดพักหลับในบริเวณที่ปลอดภัยหรือผลัดเปลี่ยนผู้ขับขี่ยานพาหนะ

5 วิธีจอดรถให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการจอดรถถ่ายภาพหรือชมวิวทิวทัศน์ข้างทางตามแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะตามเส้นทางขึ้น - ลงเขา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All