Pin It

      ฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง เมื่อเกิดไฟป่าและเพลิงไหม้ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและ ยากต่อการควบคุม อีกทั้งมักเกิดปัญหาหมอกควันจากการจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตรและบริเวณริมทาง เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ 
 
      การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว การป้องกันเพลิงไหม้ เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้าแห้ง หรือวัสดุติดไฟง่าย ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ปิดวาว์ลถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน รวมถึงดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิท ก่อนทิ้ง ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะบริเวณรอบบ้าน ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง อาทิ กองฟาง กองไม้แห้ง ผ้าห่ม ที่นอน พร้อมใช้น้ำราดดับไฟให้สนิท เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All