Pin It

  • กระจกด้านในรถ ปรับอุณหภูมิภายในและนอกห้องโดยสารให้สมดุลกัน และลดกระจกรถลงเล็กน้อย
  • กระจกหน้าด้านนอกรถ เปิดอุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำเช็ดกระจก
  • กระจกหลังรถ เปิดปุ่มไล่ฝ้าและปิดการทำงานเมื่อละอองฝ้าจางหาย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All