Pin It

  ฤดูหนาวเป็นช่วงที่มักมีหมอกปกคลุมเส้นทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมสภาพรถให้พร้อมเดินทางในช่วงฤดูหนาว และการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุม ดังนี้

การขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควัน

  • เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก จะได้มองเห็นเส้นทางชัดเจนและผู้ขับรถคันอื่นเห็นรถเราได้จากระยะไกล
  • ไม่เปิดใช้ไฟฉุกเฉิน เพราะจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ร่วมใช้เส้นทาง
  • ไม่ขับรถเร็ว หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้หยุดรถได้ทัน
  • เว้นระยะห่างให้มากกว่าปกติ เพื่อให้มีระยะในการหยุดรถอย่างปลอดภัย
  • ไม่แซงและเปลี่ยนช่องทางกะทันหั พร้อมให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้ง
  • จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย รอจนหมอกเบาบางค่อยเดินทางต่อ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All