Pin It

         วันที่ 20 -22 ธันวาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร “การบูรณาการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ” ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 58 คน แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมการบรรยายเรื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดย อ.ณรงค์ชัย วงศ์วาร สพฉ. , กระบวนการทำงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน, การวางแผนและการเขียนรายงาน (Home work/แผนกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ), การจัดการสาธารณภัยโดยระบบ ICS, การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table top exercise) และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การจัดการกรณีผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากสาเหตุจราจร ถูกทำร้ายร่างกาย ตกจากที่สูง หรืออื่นๆ, การจัดการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินสาเหตุจากระบบทางเดินหายใจและการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ฯลฯ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All