Pin It

       วันนี้ (30 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนหสังคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนซอยอ่อนนุช 49 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว 6 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง มาร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All