Pin It

           วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ได้แก่

รายที่ 1 บ้านเลขที่ 196 หมู่ที่ 3 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,000 บาท

รายที่ 2 บ้านที่เลข 106 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,000 บาท

รวมสงเคราะห์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

         โดยมี พ.อ.อ. พิษณุ สุขีลักษณ์ ปลัดเทศบาลศรีประจันต์ และ นายณัฐพงษ์ชัย เวชชธรรม ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All