Pin It

        วันที่ 6 มกราคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จำนวน 40 คน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันที่อาจเกิิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนนย์ฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กทม.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All