Pin It

         มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่พนักงานโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ มักกะสัน หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้อบรม แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ประเมินสถานการณ์ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ, การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (CPR&AED) เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All