Pin It

       วันที่ 15 มกราคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป บรรยายและสาธิตการให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและการปฐมพยาบาล อาทิ ประเมินสถานการณ์ ประเมินสภาพผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและกรณีมีบาดแผล/การดามและการห้ามเลือด (ฝึกปฏิบัติ) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (CPR&AED) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย โดยนายถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวห้นาแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All