Pin It

         วันที่ 17 มกราคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกศูนย์ฝึกกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้แก่พนักงานบริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด จำนวน 40 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ พร้อมบรรยาย-สาธิตการปฐมพยาบาล อาทิ การประเมินสถานการณ์ ประเมินสภาพผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและกรณีมีบาดแผล/การดามและการห้ามเลือด ฯลฯโดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All