Pin It

        วันที่ 17-19 มกราคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัย นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิฯ เข้าฝึกอบรมการดับเพลิง ANTI-FIRE ในโครงการ "ความปลอดภัยในการดับเพลิงขั้นรุนแรงและกู้ภัยการทำงานเป็นทีม" รุ่นที่ 8 เข้าฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในหลายสถานการณ์ โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีประสบการณ์ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าช่วยเหลือดับเพลิงและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดการปลอดภัยสูงสุด โดยมี นาวาอากาศโท บรรเจิด เปรมจิตต์ หัวหน้าศูนย์วิทยุโยธิน (อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดโยธิน จ.ปทุมธานี) เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ บริษัท แอนตี้ ไฟร์ จำกัด (ศูนย์อบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All