Pin It

มูลนิธิเมาไม่ขับแจกเหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ได้รับความเมตตาจากท่านหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ ( เย็นงี้ )รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกให้ เพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week