Pin It

         ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนหลังวัดอภัยทายาราม(วัดมะกอก) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา โดยภายหลังจากได้รับแจ้งเหตุ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ พร้อมนำอาหารและเครื่องดื่มออกบริการผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นทันที

        เมื่อวันที่ 12 ก.พ. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน มีผู้ประสบภัย 78 ครอบครัว รวม 139 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 553,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาท) โดยมีอาสาสมัคร และอาสาศิลปิน นำโดยนางสาวอัญชลี จงคดีกิจ นางสาวอธิชา เทศขำ และ นางสาวสุภัตรา ธระเสนา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมจีนต่างๆ และหนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ สวนพญาไทภิรมย์ กรุงเทพฯ

       งานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากจะมีงานบรรเทาสาธารณภัย ออกผจญเพลิง และ แจกข้าวต้มแก่ผู้ประสบภัยแล้ว ยังมีงานสังคมสงเคราะห์ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อให้ครบวงจรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All