Pin It

           วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" แก่นักศึกษา คณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และรับทราบถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคาร 14/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All