Pin It

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อทมด้วยนายอภินันท์ อินบุญนะ และนายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ได้แก่ หม้อก๋วยเตี๋ยว ชุดเตาแก๊สครบชุด ตู้กระจกอาหารตามสั่ง ตู้เย็น เก้าอี้พลาสติก และถังน้ำแข็ง คิดเป็นมูลค่า จำนวน 13,550 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มอบแก่ นางสาวบุญเรือน วงษ์วัฒนา อายุ 55 ปี เพื่อสำหรับประกอบอาชีพค้าขายอาหารตามสั่ง ณ บ้านเลขที่ 33 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

     โดยมีนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ และนางสาวนิภาทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาการอำเภอบางคนที ปลัดอำเภอบางคนที นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนร่วมมอบในครั้งนี้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All