Pin It

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.15 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดย นายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) แก่นางชู้สมา รานี อายุ 70 ปี ผู้ป่วยโรคต้อ,หลอดเลือดหัวใจตีบ ณ บ้านเลขที่ 88 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All