Pin It

         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 3 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 เป็นเงิน 15,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รายบุคคลจำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายปรีชา แสงวัชรสุนทร รองประธานมูลนิธิ นายไพฑูรย์ เรืองวานิช รองประธานมูลนิธิ นายอธิพงษ์ ปัญญาวชิระสกุล กรรมการฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย นายสุวรรณ ผจงขจรเกียรติ กรรมการฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย นางสุภิญญา อ้นอารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายพงศ์อินทร์ ทิชินพงศ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และนายณัฐพงศ์ เป็นลาภ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมในพิธีมอบ ณ บ้านเลขที่ 4,28,30/3 หมู่ 3 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All