Pin It

    วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ"ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนายสุขสันต์ เจริญสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ เดินทางมอบเงินค่ารักษาพยาบาลและทุนประกอบอาชีพ จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ น.ส.มะลิ ผลภาพ อายุ 38 ปี ป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ณ บ้านเลขที่ 45/102 หมู่บ้านสุขใจพัฒนา ม.4 ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

และในเวลา 11.00 น. มอบเงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายปรีชา พันแจ่ม อายุ 46 ปี ณ บ้านเลขที่ 6/3 ม.4 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายไตรรัตน์ จุรินทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสและเจ้าหน้าที่อบต.หนองน้ำใส ร่วมมอบ

***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All