Pin It

      วันนี้ (2 เมษายน 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาทเป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 63/7 และ บ้านเลขที่ 63/23 หมู่ 10 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All