Pin It

      วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ นำอาหารกล่องพร้อมทาน และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนโรงคราม 300 ชุด และ ชุมชนวัดบุปผาราม 200 ชุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ นั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความห่วงใยประชาชนที่ขาดรายได้ในครัวเรือน รวมถึงประชาชนที่ยังคงต้องออกมาทำงานในช่วงเวลานี้ จึงจัดทำข้าวกล่องพร้อมทานและน้ำดื่มออกแจกจ่าย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All