Pin It

     วันนี้ (4 เมษายน 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร นำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ออกแจกจ่ายให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนกุศลทอง เขตสาธร กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ นั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความห่วงใยประชาชนที่ขาดรายได้ในครัวเรือน รวมถึงประชาชนที่ยังคงต้องออกมาทำงานในช่วงเวลานี้ จึงจัดทำข้าวกล่องพร้อมทาน น้ำดื่ม (รวมถึงน้ำผลไม้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอื่นๆ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา) ออกแจกจ่าย เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามพื้นที่เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร


Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All