Pin It

     วันนี้ (8 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,000 บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี นายวิรัติ นิลศรี รองนายกเทศบาลตำบลอัมพวา พร้อมด้วยนางดวงใจ อุสายพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลอัมพวา นางอังคปภา ฤทธิ์สกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลอัมพวา นางสาวสมบูรณ์ เล็กเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม และปลัดอำเภออัมพวา ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 176/4 ชุมชนคลองอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All