มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานโรงแรมเอเซีย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง

 

          27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR&AED) ให้แก่พนักงานโรงแรมเอเซีย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่างทันท่วงที และถูกต้อง ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All