เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากคุณศุภวัลย์ ชินอนุรักษ์ ผู้จัดการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2563 จำนวน 48,000บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และมอบเงินสนับสนุนฯ จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ