Pin It

     วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ซึ่งจัดทำโดยเจ้าหน้าที่แผนกบริการทั่วไป และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แจกจ่ายให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนโกวบ๊อพัฒนา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆนั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความห่วงใยประชาชนที่ขาดรายได้ในครัวเรือน รวมถึงประชาชนที่ยังคงต้องออกมาทำงานในช่วงเวลานี้ จึงจัดทำข้าวกล่องพร้อมทาน น้ำดื่ม รวมถึงนำน้ำผลไม้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอื่นๆ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ออกแจกจ่ายเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All