มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง

 

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) ให้แก่พนักงานบริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฯ มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ณ โครงการ "LIFE ASOKE RAMA 9" ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All