วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่ แจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม แก่ชาวชุมชนตากสินสัมพันธ์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 500 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้สำหรับการเลี้ยงชีพครอบครัวของผู้ที่ประกอบอาชีพลูกจ้างรายวัน โดยมี น.ส.พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ (เกรซ) และ นายวาทิต โสภา (วิน วาทิต) อาสาศิลปินมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณชุมชนตากสินสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

       การแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อมอบให้กับชุมชนต่างๆ ในระหว่างวันที่ 25 มี.ค.- 30 เม.ย.63 รวมจำนวนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม 18,500 ชุด คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

15042020_001.jpg 15042020_002.jpg 15042020_003.jpg

15042020_004.jpg 15042020_005.jpg 15042020_006.jpg

15042020_007.jpg 15042020_008.jpg 15042020_009.jpg

15042020_010.jpg 15042020_011.jpg 15042020_012.jpg

15042020_013.jpg 15042020_014.jpg 15042020_015.jpg

15042020_016.jpg 15042020_017.jpg 15042020_018.jpg

15042020_019.jpg 15042020_020.jpg 15042020_021.jpg

15042020_022.jpg 15042020_023.jpg 15042020_024.jpg

15042020_025.jpg 15042020_026.jpg 15042020_027.jpg

15042020_028.jpg