Pin It

         เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย จำนวน 3 ครอบครัว รวม 9 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัวจำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ศพ ศพละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีนายธนิต สุขทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านบ้านไม่มีเลขที่  หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ : เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 03.15 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All