วันที่ 21 เมษายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด (PAPA) จำนวน 50 แพ็ค จากสำนักงานประปา สาขาแม้นศรี โดยนายประธาน เลิศเจริญฤกษ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา(COVID-19) ต่อไป