Pin It

    วันนี้ (24 เมษายน 2563) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมฯ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) รวม 500 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนชวาลา ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

   และในเวลาเดียวกันนี้ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังคมฯ และอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากาอนามัย (ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

   โดยมี คุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่เขตทวีวัฒนา นำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) และหน้ากากผ้า 3D จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชมุชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ รวมมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) และหน้ากาก 3D จำนวน 1,500 ชุด

   การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All